Polmic - FB

recenzje książek (P)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Pociej Bohdan

Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego


Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2005, s. 199

Ze wstępu - Od autora:

"Książka ta jest próbą całościowego ujęcia twórczości jednego z największych i najbardziej oryginalnych kompozytorów naszych czasów. Skupiona substancjalnie na muzyce, stara się ją ukazać w kontekście kultury duchowej. Pisana z pozycji interdyscyplinarnych, nie muzykologiczna - w sensie muzykologii naukowej - jakkolwiek na wiedzy muzykologicznej oparta, adresowana jest, w zamierzeniu autora, do szerszego grona czytelników. Osiem kolejnych ujęć, jakby spojrzeń z kilku punktów widzenia, dotyka różnych aspektów muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego. Lektura książki winna przybliżyć Czytelnikowi nie tyle muzykę samą (tej doświadczyć można tylko w słuchaniu!), co muzyczną osobowość, kompozytorską indywidualność jej twórcy. Bowiem twórca wybitny - pisarz, filozof, malarz, rzeźbiarz, kompozytor - jest w swej istocie, w rdzeniu swej osobowości taki, jaką jest jego twórczość. Dzieła muzyczne Góreckiego więcej mówią mi o nim, niżby on sam o sobie powiedział.

Bohdan Pociej, Podkowa Leśna, luty 2005"