recenzje książek (N)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Neuer Adam

Roman Padlewski 7.X.1915 – 16.VIII.1944


z fragmentami Wspomnień ciąg dalszy Moniki Żeromskiej

Fundacja Konrada Adenauera / Towarzystwo Śpiewacze "Harfa" w Warszawie, Warszawa 1994, s. [24]

W 1994 roku, z okazji 50. rocznicy Powstania Warszawskiego Fundacja Konrada Adenauera oraz Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” w Warszawie wydały kilkunastostronicowe wspomnienia o kompozytorze, skrzypku, pianiście, muzykologu, krytyku, działaczu muzycznym, a zarazem – bohaterze i męczenniku Powstania Warszawskiego – Romanie Padlewskim.

Książka zatytułowana Roman Padlewski 7.X.1915 – 16.VIII.1944 podzielona jest na dwie części. W pierwszej z nich – w formie biogramu - zostało przedstawione krótkie, lecz bogate i ciekawe życie artysty wraz z opisem jego działalności muzycznej i konspiracyjnej w latach wojny. Drugą połowę wypełniają wspomnienia Moniki Żeromskiej – urodzonej w 1916 roku córki Stefana Żeromskiego, a zarazem – przyjaciółki Romana Padlewskiego. Wciągający opis stanowi świadectwo tragicznych dni oraz bohaterstwa Padlewskiego, któremu „sądzony był krótki i wysoki lot Ikarów”, a którego twórczość powraca po 50 latach do świadomości odbiorców muzyki.