Polmic - FB

opisy książek (A)Antokoletz Elliott

Muzyka XX wieku


tłum. Justyna Chęsy-Parda, Jacek Lesiński, Agnieszka Jasiak, Wydawnictwo POZKAL, Wrocław 2009, s. 672

W 2009 roku ukazało się długo oczekiwane tłumaczenie kompendium wiedzy o muzyce dwudziestego wieku autorstwa Elliotta Antokoletza (Twentieth-century music, wydane po raz pierwszy w 1992 roku przez wydawnictwo Prentice-Hall). Muzykolog, profesor i wykładowca Uniwersytetu Teksańskiego w Austin w książce Muzyka XX wieku opisał główne kierunki muzyczne ubiegłego stulecia, przedstawił sylwetki czołowych kompozytorów, a także zaprezentował analizy dzieł muzycznych, które wywarły decydujący wpływ na późniejsze pokolenia twórców. Każdy z muzycznych nurtów – od ekspresjonizmu, poprzez różnorodne tendencje narodowe, aż po muzykę elektroniczną, rozpatrywany jest w kontekście zmieniających się warunków politycznych, społecznych i ekonomicznych, w przekonaniu, iż „każdy z tych elementów bezpośrednio lub pośrednio przyczynił się do narastającej wielokierunkowości we wszystkich obszarach sztuki”.

Niezwykle cenne wydaje się omówienie terminów stosowanych przez autora, a powszechnie wykorzystywanych w analizie muzycznej w Stanach Zjednoczonych, dołączone do podręcznika (autorstwa J. Chęsy-Pardy). Logiczne, podręcznikowe uporządkowanie treści, przejrzysty układ formy, rysunki i diagramy, wnikliwe analizy dzieł muzycznych oraz nawiązywanie do warstwy historyczno-społecznej to niewątpliwe atuty prezentowanej publikacji.