Polmic - FB

opisy książek (Z)Zieliński Tadeusz A.

Szymanowski. Liryka i ekstaza


PWM, Kraków 1997, s. 366

Jak czytamy w nocie od wydawcy, „książka T. Zielińskiego jest syntezą życia i twórczości Karola Szymanowskiego. Łączy w sobie cechy monografii popularnej, adresowanej do szerokiego kręgu Czytelników – z wnikliwą, wysoce kompetentną charakterystyką poszczególnych dzieł i stylu kolejnych okresów twórczości”.

Zieliński przedstawiając dorobek artystyczny jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku na tle jego życia, a także w kontekście współczesnej Szymanowskiemu muzyki europejskiej uchwycił ewolucję stylu kompozytorskiego oraz cechy indywidualne i oryginalne każdego okresu jego działalności artystycznej. Wzbogacenie opisu o fragmenty artykułów i listów kompozytora pozwala na zapoznanie się z jego odrębną, subiektywną postawą estetyczną. Prezentacja twórczości, obejmująca zarówno zawartość estetyczną dzieła, jak i jego formę oraz język, w przystępny sposób przybliża dorobek Szymanowskiego miłośnikom muzyki.