Polmic - FB

indeks osób (E)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Meyer Felix, Schreffler Anne C.

Elliott Carter. A Centennial Portrait in Letters and Documents


The Boydell Press, Woodbridge, Suffolk, 2008, s. 367

Elliott Carter (urodzony w 1908 roku) powszechnie uważany jest za czołowego twórcę dwudziestego i początku dwudziestego pierwszego stulecia. Setną rocznicę urodzin kompozytora Fundacja Paula Sachera uczciła oddając w ręce czytelników obszerną publikację, która prezentuje cenne dokumenty pozostające w jej posiadaniu – fragmenty wykładów prowadzonych przez Cartera, wybór dotąd niepublikowanej korespondencji oraz faksymilia rękopisów muzycznych.

W zamierzeniach autorów niniejsza publikacja nie stanowi całościowej monografii życia i twórczości Cartera. Celem było zakreślenie sylwetki twórczej oraz wskazanie wpływu artystycznego oraz pozycji jaką Carter zajmuje w muzyce współczesnej. Dokumenty wraz z wyczerpującym komentarzem dopełniają obraz kompozytora jako twórcy amerykańskiego, aczkolwiek utrzymującego rozbudowane kontakty międzynarodowe z wiodącymi muzykami w ciągu ostatnich stu lat.