Polmic - FB

opisy książek (K)Kałamarz Wojciech CM

Muzyka u misjonarzy


Wydawnictwo ITKM, Kraków 2009, s. 640
Książka Muzyka u misjonarzy ks. Wojciecha Kałamarza CM prezentuje wkład Zgromadzenia Misji w kulturę muzyczną Polski. W zwięzły sposób ukazuje 350 lat muzycznego kształcenia misjonarzy i duchowieństwa diecezjalnego (kilkadziesiąt seminariów) oraz tradycje muzyczne w misjonarskich parafiach i różnego rodzaju placówkach. Bardziej szczegółowo opisuje XIX i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem działalności wydawniczej (śpiewniki). Autor sporo miejsca poświęca twórczości i naukowej działalności m.in. takich misjonarzy jak: Michał Marcin Mioduszewski, Jan Kazimierz Siedlecki, Hieronim Feicht, Wendelin Świerczek, Leon Świerczek, Józef Orszulik, Karol Mrowiec. Prezentuje także codzienną praktykę muzyczną w misjonarskich placówkach edukacyjnych. Aneksy zawierają m.in. w miarę kompletne spisy kompozycji i publikacji naukowych. Całość ubogacona jest licznymi archiwalnymi zdjęciami postaci, zespołów muzycznych, instytucji, prospektów organowych i śpiewników.