Polmic - FB

opisy książek (S)Schmidt Andrzej

Historia jazzu


Polihymnia, Lublin 2009, s. 624, ilustracje czarno-białe i kolorowe

Andrzej Schmidt jest pionierem polskiego jazzu, wykładowcą historii jazzu na Akademii Muzycznej w Katowicach, prelegentem i autorem wielu audycji radiowych oraz artykułów w periodykach muzycznych. W niniejszej pozycji przedstawia muzykę jazzową i jej powstanie na szerokim tle historyczno-społecznym. Historia Jazzu to jedyna w języku polskim publikacja przedstawiająca szeroko historię jazzu, począwszy od jego powstania aż do roku 2000.

Materiał prezentowany w książce podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich - Rodowód - zawiera rozdziały: Ameryka brytyjska, Muzyka brytyjska w koloniach, Z Afryki Zachodniej do Ameryki, Początek muzyki negro-amerykańskiej, Czarni obywatele i twórcy, Nowy Orlean 1718-1895. W części drugiej - Krystalizacja i rozwój omówione są zagadnienia dalszej historii jazzu: Okres formatywny, Dojrzewanie i ekspansja, Era jazzu, W cieniu depresji, Okres swingu, Drugi plan swingu, Bebop, Cool i jego odmiany, Hard bop (soul, funky), Lata sześćdziesiąte, Dekada jazz-rocka, Lata osiemdziesiąte, Jazz w Europie, Jazz w Polsce.

Teksty wzbogacają ponadto liczne fotografie, szereg przykładów nutowych ilustrujących poszczególne gatunki i formy muzyczne, wybrana bibliografia, dyskografia oraz indeks nazwisk i nazw.

O popularności i wartości tej publikacji świadczy fakt, iż poprzednie jej wydania, w postaci trzech tomów, zostały szybko wyczerpane. Obecne wydanie to jednotomowa Historia jazzu, oparta na wcześniejszej, trzytomowej edycji, uzupełniona i poszerzona, znacznie bogatsza ikonograficznie i prezentująca szerszy zakres historyczny.