opisy książek (D)Dudek Marek

Kompozytorzy Lublina i Lubelszczyzny 1918-2010


Polihymnia, Lublin 2010, s. 306

Książka stanowi pierwszą, całościową próbę prezentacji sylwetek kompozytorów polskich, którzy poprzez swoje dokonania twórcze szczególnie związali się z Lublinem lub Lubelszczyzną. Ramy czasowe, jakie zostały przyjęte w niniejszym opracowaniu, sięgają roku 1918, czyli czasu, kiedy to Polska po niespełna 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Naczelną ideę książki stanowi prezentacja twórców Lublina i Lubelszczyzny, których dorobek artystyczny skupia się wokół ogólnie pojętej muzyki poważnej.

Biogramy wybranych kompozytorów zostały podzielone według trójdzielnej systematyki: na kompozytorów pochodzących z Lublina, twórców wywodzących się z Lubelszczyzny oraz tych, którzy przez swoją pracę artystyczną szczególnie związali się z tym regionem. Wśród kompozytorów, których noty znalazły się w publikacji, znalazły się takie nazwiska, jak: Zbigniew Bagiński, Zbigniew Bargielski, Aleksander Bryk, Barbara Buczek, Andrzej Cwojdziński, Henryk Czyżewski, Włodzimierz Dębski i jego syn – Krzesimir Dębski, Mariusz Dubaj, Eugeniusz Dziewulski, ks. Hieronim Feicht, Wacław Geiger, Marek Grechuta, Zbigniew Hołdys, Jerzy Kornowicz, Artur Malawski, Weronika Markiewicz, Andrzej Markowski, Mieczysław Mazurek, ks. Karol Mrowiec, Włodzimierz Nahorny, Andrzej Nikodemowicz, ks. Ireneusz Pawlak, Ludomir Rogowski, Marian Sawa, Jadwiga Szajna-Lewandowska, Krzysztof Szwajgier.