Polmic - FB

kompozycje (M)Marian Sawa

Utwory klawesynowe


Topofonium
Sonatina
Msza Orbis Factor
Burleska
RAF
Toka Tiki Tak

Sonata HAFIS

Wyk.: Aleksandra Gajeckiej-Antosiewicz - klawesyn

* Śląskie Towarzystwo Muzyczne 2011 - ŚTMCD06, 50'24"

Na płycie, która ukazała się nakładem Śląskiego Towarzystwa Muzycznego w roku 2011, został po raz pierwszy zarejestrowany komplet utworów klawesynowych Mariana Sawy, skomponowanych w latach 1986-1998, w interpretacji klawesynistki Aleksandra Gajeckiej-Antosiewicz, specjalizującej się w wykonawstwie muzyki współczesnej.

 "Siedem utworów [...] brzmi pod palcami Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz barwnie, porywająco, świeżo, niczym wspaniale eksponowana  k o l e k c j a  rarytasów muzycznych, które znakomita klawesynistka wyłoniła z archiwum Towarzystwa im. Mariana Sawy. [...] Vox humana włączał Sawa z upodobaniem w każdym bodaj utworze, od religijnych po żartobliwie-świeckie; a my, za Aleksandrą Gajecką i dzięki jej artystycznej intuicji, ze wzruszeniem to przesłanie odczytujemy. Oto i mamy pierwszy, fonograficzny i kompletny paradygmat a zarazem klucz do wykonawstwa Mariana Sawy na przyszłość." (fragment recenzji płyty: Bożena Gieburowska- Gabryś, "Musica Sacra Nova" nr 5/2011)