Polmic - FB

opisy książek (T)Tomaszewski Mieczysław

Chopin


PWM / BOSZ, Kraków / Olszanica 2009, s. 360

Ilustrowane wydawnictwo Chopin autorstwa Mieczysława Tomaszewskiego przygotowane zostało z okazji obchodów 160. rocznicy śmierci oraz 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Wprowadza czytelnika w tajniki biografii i twórczości najwybitniejszego polskiego kompozytora i jest adresowane do wszystkich, którym Chopin i jego talent są bliskie, tak w Polsce, jak i zagranicą.

Projekt graficzny przygotował prof. Władysław Pluta. Uzupełnieniem tekstu jest bogaty materiał ilustracyjny, obejmujący zarówno reprodukcje i zdjęcia archiwalne, jak też fotografie współczesne, ukazujące miejsca związane z życiem Chopina. Wyjątkowe w swej urodzie zdjęcia ukazują piękno ojczystej ziemi kompozytora (publikacja liczy ponad 300 fotografii). Zdjęcia współczesne przygotowywane zostały przez profesjonalnych fotografików, a reprodukcje dzieł archiwalnych pochodzą między innymi z Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Czartoryskich, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Bridgeman Art Library w Londynie, Tate Gallery i innych.

Prof. Mieczysław Tomaszewski otrzymał za książkę nagrodę honorową "Złota Róża", przyznaną z inicjatywy "Festiwalu Nauki" i miesięcznika "Nowe Książki", a ufundowaną przez Festiwal Nauki i Instytut Książki. Publikacja wyróżniona została także tytułem Najpiękniejszej Książka Roku 2009 "Edycja Chopin 2010".