polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
„Z Sewilli i ogrodów Aranjuez”
20 stycznia 2018, Warszawa
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

recenzje płyt (D)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Bazylik Cyprian

Dzieła wszystkie


Nabożna piosnka, słowa Andrzej Trzecieski, jr
Panie Boże wszechmocny, słowa Jakub Lubelczyk
Pieśń o niebezpieczeństwie żywota, słowa Jakub Lubelczyk
W Tobie, Panie, nadzieję mam, słowa Stanisław Kleryka?
Pieśń z Ewanjelijej wyjęta, słowa Jakub Lubelczyk *
Wszytcy są błogosławieni, słowa Bernard Wojewódka
Dobrotliwość Pańska, słowa Jakub Lubelczyk
Oratio Dominica, słowa Andrzej Trzecieski, jr
Pieśń nowa, w której jest dziękowanie, słowa Anonim
Pieśń nowa krześcijańska, słowa Jakub Lubelczyk
Z głębokości grzechów moich, słowa Anonim
Zaniechaj towarzystwa z ludźmi złościwemi, słowa Jakub Lubelczyk
Pieśń ranna, gdy słońce wschodzi, słowa Szymon Zacius *
Pożegnanie krześcijańskie na każdy dzień, słowa Szymon Zacius *
Benedicto Mense, słowa Andrzej Trzecieski *
*prawykonanie

Wyk.: Subtilior Ensemble, dyr. Piotr Zawistowski: Piotr Olech – kontratenor, Maciej Gocman – tenor, Szczepan Kosior – tenor, Piotr Zawistowski – bas, Chór Cantilena, Sieradz, dyr. S. Alina Kulik, Ars Nova: Agnieszka Obst-Chwała – fidel, Joanna Nogal – fidel, Marcin Zalewski – lutnia , viola da gamba (soprano), Paweł Zalewski – viola da gamba (bass), Piotr Zalewski – viola da gamba (tenor), Piotr Wawreniuk – puzon, Krzysztof Owczynik – flety, cornamuse, Jacek Urbaniak – flety, cornamuse, pomorty, opracowanie muzyczne, kierownictwo artystyczne; Romuald Erenc – pomysłodawca projektu, Krzysztof Owczynik – producent, Piotr Grinholc – reżyser dźwięku

Nagrano we wrześniu 2012 roku, w kościele Klasztoru Sióstr Urszulanek SJK, w Sieradzu.

Współorganizatorzy: Sieradzkie Centrum Kultury, Klasztor Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu, Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej - Oddział w Warszawie, Travers

Zespół Ars Nova nagrał dzieła wszystkie: Mikołaja z Radomia, Piotra z Grudziądza, Sebastiana Klonowica. Obecna edycja pieśni Cypriana Bazylika wieńczy 30-lecie pracy zespołu, dokumentującego w sposób kreatywny ważne zabytki najdawniejszej muzyki polskiej.

Twórczość Cypriana Bazylika zaliczana jest do bardzo ważnej w historii muzyki polskiej. Jego 4-głosowe pieśni kalwińskie do tekstów Trzecieskiego, Lubelczyka, Zaciusa, Wojewódki - wpisują się w nurt renesansowej twórczości zachodnioeuropejskiej. Bazylik zatrudniony jako muzyk na dworze króla Zygmunta II Augusta należał do elity kulturalnej Polski, tworząc dzieła dobre i piękne.

Wśród 15 zarejestrowanych pieśni są 4 prawykonania: Pieśni z Ewanjelijej wyjętej, Pieśni rannej, gdy słońce wschodzi, Pożegnanie krześcijańskie i Benedictio mense (do trzech ostatnich brakujące 3 głosy - zachował się tylko cantus firmus – dopisał Jacek Urbaniak).

Nagranie powstało na zamówienie miasta Sieradz, gdzie urodził się Bazylik.