Polmic - FB

opisy książek (K)Kałamarz Wojciech CM (opr.)

Szkice do portretu Heronima Feichta


Wydawnictwo ITKM, Kraków 2012, s. 191
Publikacja jest drugą częścią studiów nad portretem wybitnego polskiego muzykologa ks. prof. dra hab. Hieronima Feichta CM. Teksty, które znalazły się w pierwszej części, wydanej w 2008 roku nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie pt. Wspomnienia, kreślone były ręką samego Feichta na przestrzeni wielu lat jego życia. Szkice zaś są autorstwa studentów ks. prof. Hieronima Feichta, jego kolegów, konfratrów, a więc ludzi, którzy byli świadkami jego życia. Teksty zostały ubogacone wynikami badań w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Obydwie części są więc komplementarne i mogą stanowić dobry materiał cząstkowy do monografii ks. prof. H. Feichta.