polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

recenzje książek (W)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Ekier Jan, Kamiński Paweł

Wstęp do Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina. Cz. 2 Zagadnienia wykonawcze


Polskie Wydawnictwo Muzyczne / Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina,  Kraków / Warszawa 2012, s.144

Książka obejmuje podstawowe zagadnienia wykonawcze: problemy przestrzeni dźwiękowej (skala fortepianu Chopina), materii dźwiękowej (dynamika, artykulacja, akcentuacja itp.), przebiegu czasowego (tempo, metrum, tempo rubato itp.), zagadnienia formalne (cykliczność, repetycje), zagadnienia czysto-pianistyczne (palcowanie i pedalizacja), zagadnienia ekspresji i semantyki.

Druga część Wstępu – Zagadnienia wykonawcze stawia sobie za cel wskazanie na te elementy tekstu nutowego, które mogą budzić wątpliwości w kwestii jego właściwego odczytania; inaczej mówiąc – mają odpowiedzieć na pytanie jak swój zapis muzyczny rozumiał sam Chopin i jak go sam realizował; czy wszystkie jego elementy w jednakowy sposób są dla nas obowiązujące, czy też są takie, które wolno nam – i pod jakimi warunkami – zmieniać. Wydawać by się mogło, że mając przed oczyma autentyczny tekst, wystarczy odtworzyć go pięknym dźwiękiem z uwzględnieniem wskazanych przez twórcę szczegółowych określeń wykonawczych. Byłoby to jednak za mało. Dwie są tego główne przyczyny. Pierwsza – twórczość Chopina przypada na okres przejściowy wykonawstwa muzycznego pomiędzy okresem klasycyzmu i romantyzmu, w którym to okresie następowały zmiany niektórych zasad pisowni muzycznej (np. w dziedzinie ornamentyki i rytmiki); druga – niezwykła oryginalność i subtelność inwencji twórczej Chopina, która skłaniała go niekiedy do stosowania szczególnych, nowatorskich rozwiązań w dziedzinie pisma nutowego (np. w pedalizacji), nie zawsze właściwie interpretowanych, czasem zupełnie nierozumianych przez wydawców, a tym samym nieprzekazywanych wykonawcom.

Jan Ekier - kompozytor, pianista, pedagog, edytor. Emerytowany profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wieloletni kierownik katedry fortepianu, doktor honoris causa tejże uczelni. Laureat III Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1937). Koncertował w większości krajów europejskich, Ameryce Południowej i Japonii. Nagrał szereg płyt, wśród nich komplet mazurków Chopina. Wielokrotny juror międzynarodowych konkursów pianistycznych, w tym powojennych Konkursów Chopinowskich (przewodniczący Jury w 1985, 1990, 1995 r.). Redaktor naczelny Wydania Narodowego od 1959 roku. Współpracował z Wiener Urtext Edition. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. 21 października 2010 został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego.

(materiały nadesłane przez PWM)