Polmic - FB

opisy płyt (M)Michał Moc

Emotions


stuntmen’s relay na orkiestrę
eMotion na orkiestrę smyczkową
Chordalians & Chordaliens na orkiestrę kameralną i akordeon
barbArioso dla młodzieżowej orkiestry smyczkowej
as per na orkiestrę smyczkową
Betelgeuse na akordeon i taśmę (nagranie live)
Achordeon na orkiestrę smyczkową i taśmę


Wyk.: Michał Moc - akordeon, AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, dyr. Marek Moś

* DUX 2011 – DUX 0756, 56’03”

W 2007 roku Michał Moc – wrocławski kompozytor i akordeonista objęty został programem promocyjnym „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi”, realizowanym przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Ambasadą Republiki Francji, Stowarzyszeniem „Willa Decjusza” i Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Jednym z efektów działań artysty w ramach projektu stała się jego pierwsza, monograficzna płyta, zatytułowana Emotions. Znalazły się na niej nagrania siedmiu kompozycji orkiestrowych Moca (z jednym wyjątkiem – Betelguese na akordeon i taśmę), pochodzących z ostatnich 10 lat – od najwcześniejszego, wspomnianego Betelguese z przełomu 1999 i 2000 roku po najnowsze eMotion z roku 2011. Wiele mówiący tytuł tego ostatniego utworu, od którego wzięła nazwę również cała płyty, zdradza muzyczne credo kompozytora: „nie uznaję muzyki bez emocji”, ale nie bez znaczenia jest dla niego także element ruchu (motion). Istotę indywidualnego stylu Moca trafnie scharakteryzowała Beata Bolesławska-Lewandowska w eseju dołączonym do płyty:

„Silne emocje i ekspresja muzycznej wypowiedzi, a także dynamika i wartkość narracji, osiągane często za pomocą niekonwencjonalnych technik wykonawczych i oryginalnych zadań stawianych wykonawcom (stąd rozbudowane opisy w partyturach), włącznie z dużą dawką improwizacji, to najważniejsze cechy muzyki Michała Moca. Bogata wyobraźnia dźwiękowa, poszerzająca tradycyjne – a nawet te znane z utworów awangardowych – sposoby budowania świata brzmieniowego, stawia Moca w rzędzie twórców post-awangardowych, nawiązujących do tradycji związanej właśnie z poszukiwaniami sonorystycznymi i poszerzaniem palety barw utworu, także tych emocjonalnych.”

Wśród siedmiu kompozycji, które prezentuje niniejsza płyta, znajdziemy Chordalians & Chordaliens na orkiestrę kameralną i akordeon z 2004 roku, będący rodzajem koncertu akordeonowego, aleatoryczny stuntmen’s relay czyli „sztafetę kaskaderów” z 2008 roku, napisane w 2009 roku na zamówienie The Mount Royal University dla orkiestry smyczkowej Morningside Music Bridge żywiołowo-melancholijne barbArioso, czy też wspomniane, tytułowe eMotion na orkiestrę smyczkową, w którym kompozytor wymaga od wykonawców spontanicznej interpretacji… własnych emocji. Płytę zamykają trzy kompozycje pochodzące z poliptyku …ad astra: nagrodzona pierwszą lokatą na II Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Panufnika w Krakowie Betelguese na akordeon i taśmę oraz dwa utwory z 2007 roku – as per i Achordeon, oba na orkiestrę smyczkową (drugi także z taśmą).

Wykonawcą partii akordeonowych w utworach jest sam kompozytor, a towarzyszy mu znakomity zespół, specjalizujący się w interpretacji muzyki współczesnej – AUKSO Orkiestra Kamerala Miasta Tychy pod batutą Marka Mosia.

Anna Iwanicka-Nijakowska (2013)