Polmic - FB

omówienia utworów (W)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Wielecki Tadeusz

Przędzie się nić... IIna skrzypce solo

(1992)

07’32"POSŁUCHAJ

Chociaż tytuł utworu Tadeusza Wieleckiego Przędzie się nić... jest bardzo sugestywny, śledzenie tej czynności może być problematyczne. „Nić” nie jest ciągła, oploty przebiegają swobodnie, zmienia się materia tkania. Spójność buduje się w procesie audytywnym, dzięki zwartej konstrukcji i nawrotom kilku podstawowych motywów. „Nić”, nastrojona na podstawowy dźwięk d integruje wszelkie glissandowe, mikrotonowe, flażoletowe i septymowo-nonowe odstępstwa.

Krzysztof Szwajgier (tekst w książeczce płyty „Muzyka Polska Dzisiaj – Portrety Współczesnych Kompozytorów Polskich – Tadeusz Wielecki” - polmic 092 / PRCD 1744)