Polmic - FB

omówienia utworów (W)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Wielecki Tadeusz

Miniatury na fortepian(1979)

I 01’19"
II 02’35"
III 00’55"  POSŁUCHAJ

 W Miniaturach Tadeusza Wieleckiego pełne ekspresji wydzielone figury zdają się być zapowiedzią sformułowanej później przez kompozytora techniki gestów. Materiał wysokościowy bazuje na ascetycznym modelu: w półoktawowym ambitusie, na szkielecie trójdźwięku zmniejszonego, jedna z tercji jest chromatycznie wypełniona, druga zaś pozostaje pusta.

Pierwsza z Miniatur rozwija narrację dźwiękową w sposób gwałtowny, w dwóch postaciach: rozbudowanym obiegniku scentralizowanym osią wysokościową d oraz repetycji akordowych w przyspieszanych i zwalnianych tempach. Druga prezentuje dwa modele fakturalne: ostre uderzenia lewej ręki, dobarwiane quasialikwotowym wybrzmieniem w prawej, oraz subtelną grę barw akordowych opartych na niskim des w środkowej części. W trzeciej następuje na krótkiej przestrzeni czasowej metamorfoza wyrazu od arabeskowych, znaczonych akcentami szybkich przebiegów ku melancholijnemu zakończeniu przyspieszeń i zwolnień.

Krzysztof Szwajgier (tekst w książeczce płyty „Muzyka Polska Dzisiaj – Portrety Współczesnych Kompozytorów Polskich – Tadeusz Wielecki” - polmic 092 / PRCD 1744)