Polmic - FB

omówienia utworów (K)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Kościów Aleksander

Shihaikai


na sopran i fortepian

(2004)

06’29"

I. Niech młode liście… 01’40"
II. Zamiast posągu… 01’34"
III. Niech tam idziemy… 01’55"
IV. Mgły się uniosły… 01’20"

POSŁUCHAJ

Kompozycja dedykowana Marianowi Borkowskiemu.

SHIHAIKAI – utwór jest cyklem krótkich miniatur muzycznych o narracji zorientowanej na minimalizm formy. Charakter japońskiej poezji typu haiku – poetyckich komentarzy odczuć i obrazów, zamkniętych w kilkunastu sylabach złożonych w trzech wersach – narzuca muzyce kontemplacyjną statykę makroformy, pozwalając paradoksalnie na bogatą rzeźbę wyrazu muzycznego w płaszczyźnie mikroformy każdej części. Tytuł utworu tłumaczy się dosłownie jako cztery (wiersze) haiku (między formą haiku i haikai nie ma w zasadzie gramatycznej różnicy – przyp. aut.).

Aleksander Kościów (tekst w książce programowej „Warszawskich Spotkań Muzycznych” 2008)