Polmic - FB

omówienia utworów (Z)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Zawadzka-Gołosz Anna

Cadenzana kwartet smyczkowy

(2001)

05’43"


POSŁUCHAJ

Jest to utwór powstały na zasadzie „muzyki w muzyce”, analogicznie do idei „obrazu w obrazie” (np. wnętrze salonu z obrazem na ścianie). Stanowi bowiem fazę innego utworu (Concerto na gitarę, smyczki, oraz klawesyn z fortepianem) tak skomponowaną, by mogła istnieć niezależnie, więc by dało się ją „wyjąć” z pierwotnego „organizmu muzycznego” na zewnątrz, przearanżować lub nie i wykonać jako niezależny utwór. Planowany był cykl takich utworów komponowanych na zasadzie „obrazów dźwiękowych w obrazie”, gdzie kontekst macro nadawać miałby inne znaczenie wymiarowi micro, dając również okazję do konfrontacji w ramach idei czasu. By ostatecznie metoda takiej kompozycji nie miała cech „przeklejania”, autocytowania, potrzebne jest komponowanie formy dualistycznej i dialektycznej - jednocześnie zamkniętej samej w sobie i otwartej, zdolnej do wpisania się w continuo innej, większej.

Cadenza ma tu charakter wirtuozowski, kadencyjny.

Utwór został dedykowany – jako jeden z dwóch na kwartet smyczkowy – Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu.

Anna Zawadzka-Gołosz