Polmic - FB

omówienia utworów (P)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Penherski Zbigniew

String Playna orkiestrę smyczkową

(1980)

14’45"

wyd.: Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków


POSŁUCHAJ

String Play napisałem na zamówienie Polskiej Orkiestry Kameralnej i dedykowałem Jerzemu Maksymiukowi. Tytuł utworu można rozumieć albo jako pojęcie wyłącznie muzyczne, albo też – co niektórym wydaje się słuszniejsze – z uwzględnieniem rozlicznych znaczeń słowa „play”, jakie występują w mowie potocznej. W tym drugim przypadku należy jednak wystrzegać się przesady, ponieważ String Play, niezależnie od kształtu będącego rezultatem pierwotnych założeń formalnych, pozostaje – jak większość moich utworów – czystą formą muzyczną.

Zbigniew Penherski (tekst w książce programowej „Warszawskiej Jesieni” 1981)