Polmic - FB

omówienia utworów (T)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Trębacz Ewa

Aletheiana orkiestrę smyczkową

(2000)

17’12"

POSŁUCHAJ


komplet materiałów wykonawczych dostępny jest na stronie domowej Kompozytorki: http://ewatrebacz.com/scripts/downloads.php?project_id=11

Aletheia to mój pierwszy utwór napisany już po ukończeniu studiów kompozytorskich na Akademii Muzycznej w Krakowie i tuż przed moim wyjazdem do USA. Był to jednocześnie okres mojej kilkuletniej fascynacji filozofią Martina Heideggera (stąd tytuł).

Rok 2000 jest dla mnie osobiście rokiem przełomowym, wyznaczającym początek mojej samodzielności jako artysty. Samodzielności rozumianej jako niezależność, lecz również jako brak trwałej przynależności do jakiejkolwiek instytucji czy ośrodka, co wówczas niejako przymusowo postawiło mnie w sytuacji outsidera i skłoniło do decyzji o emigracji.

Dziś – z perspektywy kilkunastu lat – utwór ten brzmi dla mnie trochę jak muzyka do filmu, który nigdy nie powstał. Same środki kompozytorskie i język dźwiękowy wykazują bardzo radykalne uproszczenie w stosunku do muzyki pisanej przeze mnie jeszcze na studiach w Krakowie. Z drugiej jednak strony ten pozorny krok „wstecz” stał się dla mnie początkiem moich indywidualnych poszukiwań.