Polmic - FB

omówienia utworów (M)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Malawski Artur

Uwerturana orkiestrę symfoniczną

(1948)

6'05"


POSŁUCHAJ

 
wydanie drukiem: Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków

Krótki utwór symfoniczny na wielką orkiestrę (ca 6') napisany w r. 1948, posiadający formę tradycyjną. Uwertura jest dobrym przykładem indywidualnego stylu Malawskiego, uważanego w swoim czasie za przejaw radykalizmu muzycznego. Ostrość brzmienia, operowanie na ogół całymi grupami instrumentów bez wdawania się w subtelności kolorystyczno-harmoniczne, silny emocjonalizm i motoryczność rytmiki, chwilami skłonność do groteski – to występująca w Uwerturze część charakterystycznych cech muzyki Malawskiego. Utwór ten świadczy, że jego kompozytor był niewątpliwie jednym z największych symfonicznych talentów w muzyce polskiej po wojnie.

(tekst w książce programowej „Warszawskiej Jesieni” 1963)