Polmic - FB

omówienia utworów (L)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Lasoń Aleksander

Góryna orkiestrę symfoniczną

(1979-80)

15'11"
 

POSŁUCHAJ


wydanie drukiem: Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków

Góry na orkiestrę skomponowałem w latach 1979-1980, częściowo na podstawie wcześniejszych szkiców. Pisząc ten utwór nie starałem się formułować wstępnie żadnych ścisłych reguł formalnych. Można powiedzieć, że istnienie w utworze pewnych prawidłowości, przede wszystkim w zakresie materiału dźwiękowego i ogólnej architektoniki, jest wynikiem intuicyjnego nawiązania do powszechnych kanonów budowy utworu muzycznego. To, że w istocie utwór jest tonalny, również nie było wynikiem świadomej decyzji. Jest to po prostu zbieżne z moimi upodobaniami i praktyką realizowaną w poprzednich utworach.

Z powyższego nie powinno wynikać, że kompozycja ta jest rezultatem improwizacji czy podświadomego działania. Wybrany intuicyjnie materiał został poddany niekiedy dość ścisłej obróbce i sądzę, że stopień kontroli świadomości nad intuicją był z konieczności dość wysoki.

Aleksander Lasoń (tekst w książce programowej „Warszawskiej Jesieni” 1983)