Polmic - FB

opisy płyt ()Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi. Św. Janowi Pawłowi II w hołdzie


PROLOG
H. Veni Redemptor gentium
Initium sancti Evangelii secundum Ioannem
Komentarz-modlitwa

Improwizacja saksofonowa

VERBUM INCARNATUM (Słowo Wcielone)
In. Hodie scietis
In. Dominus dixit ad me
In. Puer natus est nobis
Improwizacja saksofonowa
Komentarz-modlitwa

VERBUM REVELATUM (Słowo objawione)
Gloria more ambrosiano
Ant. Hodie Christus natus est
Co. Revelabitur gloria Domini
Improwizacja nt. of. Laetentur caeli
Komentarz-modlitwa

VERBUM GLORIATUR ET PRAEDICATUR (Słowo uwielbione i głoszone)
Alleluia cum V. Dies sanctificatus illuxit nobis
Co. Narrabo omnia mirabilia tua
Of. Sperent in te
Improwizacja saksofonowa
Komentarz-modlitwa

MATER VERBI (Matka Słowa)
Resp. Gaude Maria Virgo cum Pr. Inviolata
Of. Recordare Virgo Mater
Improwizacja nt. grad. Benedicta et venerabilis Virgo Maria

CONCLUSIO (Konkluzja)
Modlitwa
Improwizacja saksofonowa
Of. Iubilate Deo

Wyk.: Paweł Gusnar - saksofon sopranowy, Anna Mitura - cantore solista, Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, Michał Sławecki - magister chori, cantore (2), dyrygent, Emilia Dudkiewicz - koncepcja programu, komentarze, lektor
* Ars Sonora 2015 - ARSO-CD-59, DDD 56'38''

Album jest efektem współpracy wybitnego polskiego saksofonisty Pawła Gusnara z Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti – warszawskim zespołem kierowanym przez Michała Sławeckiego, specjalizującym się w wykonawstwie i popularyzacji śpiewu gregoriańskiego, będącym jedynym polskim laureatem najważniejszych międzynarodowych konkursów i festiwali gregoriańskich.

Verbum Incarnatum to program zainicjowany przez Emilię Dudkiewicz, w którym kompozycje pochodzące z gregoriańskiej i ambrozjańskiej tradycji najstarszego śpiewu Kościoła zostały zaimplementowane w niezmienionej postaci i zestawione z partią saksofonu sopranowego (głównie improwizacjami). Treść programu koncentruje się wokół Tajemnicy Wcielenia i tajemnicy człowieka, a między jego poszczególnymi blokami (Prolog – Słowo Wcielone – Słowo objawione – Słowo uwielbione i głoszone – Matka Słowa – Konkluzja) pojawiają się komentarze nawiązujące do nauczania św. Jana Pawła II. Saksofonowe improwizacje stanowią pewnego rodzaju odpowiedź na wyśpiewane treści.

Nowatorstwo tej propozycji stanowi podejście do partii instrumentalnej, gdyż przed Pawłem Gusnarem postawiono zadanie upodobnienia się do właściwego chorałowi operowania czasem i dźwiękiem, a we fragmentach alternatim dosłownego zachowania stylu wykonawczego chorału (czyli stylu semiologicznego).

Płyta Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim. Św. Janowi Pawłowi II w hołdzie ukazała się w wydaniu albumowym w twardej oprawie, z obszernym, blisko 70-stronicowym bookletem w trzech językach (polski, angielski i włoski), który zawiera m.in. opis programu, biogramy wykonawców oraz teksty śpiewów i komentarzy w języku łacińskim polskim, angielskim i włoskim.