Polmic - FB

opisy książek (F)Fokt Iwona, Kostrzewska Hanna, Brodniewicz Teresa

Teka Kompozytorska Feliksa Nowowiejskiego


Wydawnictwo Ars Nowa, Poznań 2016, 551 s.

ISBN 978-83-65727-02-2

Książka Teka Kompozytorska Feliksa Nowowiejskiego kompletuje odpowiednio uporządkowane informacje o utworach muzycznych, sygnowanych nazwiskiem kompozytora, tj. jego autorstwa lub przezeń opracowane. Materiał źródłowy tego wykazu przygotowano na podstawie zgromadzonych dokumentów: rękopisów, utworów opublikowanych, listów i wywiadów. Dokumentację pozyskano w drodze kwerend, przeprowadzonych w miejscach pobytu kompozytora, m. in. w: Barczewie, Berlinie, Jerozolimie, Krakowie, Poznaniu, Ratyzbonie, Rzymie i Świętej Lipce. Kwerendy od ponad 10 lat przeprowadzała dr Iwona Fokt. Większość zebranych materiałów została zaprezentowana w jej dysertacji doktorskiej Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego w świetle materiałów źródłowych (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2016).