Polmic - FB

opisy książek (M)Mądro Andrzej

Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku


Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2017, 412 s.

ISBN 978-83-62743-81-0

Jest to pierwsza monograficzna praca poświęcona muzyce elektroakustycznej, opublikowana przez wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie i jedna z niewielu, która zajmuje się tym obszernym nurtem muzyki na gruncie polskim. W pierwszych dwóch częściach omawia historię muzyki elektroakustycznej, jej media (elektrofony), nurty, poetykę, estetykę oraz wyjaśnia wiele pojęć, a w części ostatniej skupia się na twórczości elektroakustycznej wybranych kompozytorów polskich (Stanisław Krupowicz, Magdalena Długosz, Cezary Duchnowski, Krzysztof Knittel i Marek Chołoniewski).

Książka została wzbogacona o liczne fotografie, diagramy i przykłady nutowe oraz indeks nazwisk. Warto też nadmienić, że będąca podstawą książki praca doktorska Andrzeja Mądro otrzymała w 2016 roku prestiżową Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich im. Księdza Profesora Hieronima Feichta.

(tekst wydawcy)