Polmic - FB

opisy płyt (K)Krauze Zygmunt

Folk Music


CD DUX 1435 / BR 1043

1. Światówka Sandomierszczanka [1:55]

2-5. Aus aller Welt stammende [11:59]

6. Automatophone [14:57]

7. Folk Music [13:02]

8. Światówka [3:18]

Total time: [45:12]

CD DUX 1436 / BR 1043

1. Światówka [2:02]

2. Idyll [16:33]

3. Soundscape [14:34]

4-7. Aus Aller Welt Stammende Rerooted [12:17]

8. Światówka [1:12]

Total time: [46:38]

*DUX/ Bôłt 2017

Wyk.: Ad Hoc Ensemble, Orkiestra Muzyki Nowej, WOSPRiTV, Kazimierz Kord (dyrygent), Szymon Bywalec (dyrygent), Stanisław Gąsowski (skrzypce)

W Polsce od dwóch dekad narasta potrzeba reinterpretacji schedy kultury (i w ogóle warstwy) chłopskiej, intensyfikująca się zwłaszcza ostatnio. Trudno chyba jednoznacznie przypisać folklorystyczną twórczość Zygmunta Krauze z lat 1970. do umyślnych, ideowych zwiastunów tych przewartościowań, ale z pewnością stała się ona silną antytezą protekcjonalnego „oszlifowywania”, jakie miało swoje apogeum ćwierć wieku wcześniej. Niekonwencjonalne nastawienie łączy się u Krauze z „zanurzeniem” (by użyć słowa kompozytora) w środowisko dźwiękowe, dając w rezultacie dzieło oryginalne i świeże, a na polskim tle swoich czasów – osobne.

Tak na przykład partyturę utworu Krauze Aus aller Welt stammende można odczytać na sposób konwencjonalny, z pewną synchronizacją głosów, choć kompozytor wprost instruuje, że każdy z muzyków ma swobodę w doborze tempa, dynamiki, artykulacji i ekspresji przy realizacji niemal identycznej we wszystkich głosach linii melodycznej. Stąd obecna na płycie próba odczytania kompozycji przez praktyków tradycyjnego stylu gry. Termin re-rooting (powtórne zakorzenienie) trzeba jednak przyjąć z przymrużeniem oka – sposób potraktowania materiału przez kompozytora w zasadzie gwarantuje zatarcie jego tożsamości i w Aus aller Welt stammende możemy mieć wrażenie, że obraz jest coraz mniej ostry.

Utwór Aus aller Welt stammende został nagrany przez Ewę Guziołek-Tabelewicz podczas organizowanego przez POLMIC ICSM World Music Days Festival w 2014 roku.