Polmic - FB

opisy płyt (C)Chopin, Szymanowski, Paderewski, Stojowski, Statkowski, Moszkowski, Friedman, Nowowiejski, Tansman, Papara

My Polish Reflection


Fryderyk Chopin Variations Brillantes op. 12

Karol Szymanowski Etude op. 4 nr 3

Ignacy Jan Paderewski Caprice-Waltz op. 10 nr 5

Zygmunt Stojowski A Love Song

Roman Statkowski Idyll

Maurycy Moszkowski Spanish Caprice

Ignacy Friedman Mazurka op. 49 nr 2

Feliks Nowowiejski A Page from an Album

Aleksander Tansman Transatlantic Sonatina

Michał Jakub Papara Strange Flowers… or Maybe Bizarre Thoughts?

Wyk.: Anna Miernik (fortepian)

*DUX1496 (2018). Total time: 60’05’’

My Polish Reflection to najnowsza płyta pianistki Anny Miernik, prezentująca kalejdoskop polskiej muzyki fortepianowej: od dzieł Chopina, przez Paderewskiego, Szymanowskiego, Tansmana, aż do współcześnie tworzącego Michała Papary (utwór napisany specjalnie na potrzeby płyty). Pianistka kontynuuje swoją artystyczną misję, jaką jest promocja muzyki polskiej. W jej repertuarze znajduje się kilkadziesiąt dzieł polskich kompozytorów.

Projekt realizowany jest przez krakowskie Stowarzyszenie Artystyczne PianoClassic (www.pianoclassic.pl), zajmujące się organizacją projektów kulturalnych w kraju i za granicą. Płyta została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Nagranie wydane jest przez wytwórnię fonograficzną DUX.