Polmic - FB

opisy książek ()Musica Intellectualis, t. 2 Meandry sztuki 


 

 

red. Emilia Dudkiewicz, Eugenia Rozlach, Ewa Skardowska

Chopin University Press, UMFC, Warszawa 2018, s. 198
ISBN: 978-83-65990-10-5

Drugi tom Musica Intelletualis – serii publikacji zbiorowych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – nosi tytuł Meandry sztuki. W pierwszej części, Szkice i refleksje, znajdują się trzy teksty poruszające różne obszary zagadnień: metafizyczne rozważania o muzyce Mistrza Krzysztofa Lipki (Muzyka – kompas naszych serc), analizę charakterystycznych elementów języka librett oper Kurpińskiego (Urok XIX-wiecznej polszczyzny) Agnieszki Kurowskiej-Janeckiej oraz artykuł z obszaru pedagogiki nauczania gry na instrumencie (Refleksje wybrane: o nauczaniu muzyki) Ewy Skardowskiej.

W części poświęconej sztuce wykonawczej uwagę przykuwają teksty: Muzyka współczesna nie gryzie Anny Radziejewskiej, Samodzielne przygotowanie utworu Grażyny Draus oraz druga część poradnika pianisty (Kilka oczywistych uwag dla grających na fortepianie) autorstwa Marcina Łukaszewskiego.

Trzon tomu stanowią trzy artykuły naukowe: Michała Sławeckiego – o idiomie gregoriańskim w twórczości Tadeusza Paciorkiewicza, Iwony Świdnickiej – o sacrum w twórczości Józefa Świdra oraz studium filozoficzne – fenomenologiczny opis doświadczenia dzieła muzycznego Małgorzaty Szyszkowskiej. W część naukową wpisuje się również przekład rozprawy Lindy T. Kaastry z University of British Columbia w Kanadzie zatytułowanej Wiedza cicha w wykonawstwie orkiestrowym.

Z kolei dział Sylwetki zdominowany został przez tekst poświęcony Królowi Polskich Skrzypiec – Konstantemu Andrzejowi Kulce, napisany z okazji nadania profesorowi tytułu doktora honoris causa UMFC. W tym samym dziale artykuły zamieścili także: Alicja Gronau – prezentująca Sześć obrazów polskiej współczesnej muzyki kameralnej na przykładzie kompozytorów warszawskiej uczelni, Emilia Dudkiewicz – ze swoim wywiadem z prorektorem UMFC, wybitnym kompozytorem, Pawłem Łukaszewskim oraz Eugenia Rozlach, która utrwaliła na piśmie rozmowę z przedstawicielką młodego pokolenia polskich wokalistów, Joanną Freszel.

Dział ostatni, Varia, obfituje w przegląd wydarzeń oraz recenzji. Znajdą tu Państwo relacje: ze zjazdu European Chamber Music Teachers Association ECMTA w 2016 roku w Warszawie (Ewa Skardowska), oraz z konferencji poświęconej twórczości Feliksa Nowowiejskiego, która odbyła się w Olsztynie w roku 2017 (Agnieszka Marucha), a także recenzje – płyt (Krzesimir Dębski, II Koncert skrzypcowy, Wariacje na temat K. Dębskiego, Stories na kontrabas i orkiestrę, PRCD 1943, w. 2015; Marian Sawa, Complete violin music, Naxos 9.70239, w. 2016), programu komputerowego Amabile oraz książki Iwony Świdnickiej Rachmaninow – symfonik nieznany.