Polmic - FB

opisy książek (J)Jerzy Stankiewicz

Olivier Messiaen. Człowiek i artysta w Stalagu VIII A w Görlitz


Przekład na język ukraliński: Wołodymyr Hrabowski.

Przedmowy: Stefania Pawłyszyn (Lwów) i Claude Samuel (Paryż

Lwów-Drohobycz 2019

Mała monografia życia i twórczości Oliviera Messiaena, kompozytora o wielkiej wyobraźni i wrażliwości duchowej, teoretyka odrodzenia rytmu i pasjonata głosów ptaków, czym tak znacząco wzbogacił nową muzykę. Kronika wydarzeń i wykonań jego dzieł, bibliografia i dyskografia zaktualizowane są do kwietnia 2019 roku. Paradoksalnie jest to najbardziej aktualna monografia francuskiego eksperymentatora i klasyka muzyki XX wieku, która wydana jest w języku ukraińskim, a nie francuskim. Centralny rozdział przedstawia losy Messiaena jako jeńca wojennego w obozie w saksońskim Görlitz nad Nysą Łużycką. Największym odkryciem prowadzonych przez autora badań w archiwach francuskich, niemieckich, polskich i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża jest ustalenie faktów historycznych, dowodzących że w otoczeniu kompozytora przebywali polscy jeńcy: Z. Nardelli, J. Świderski, T. Łakomski, A. Śliwiński, M. Mazaraki, Ś. Krawczyński, B. Samulski, których opieka i pomoc umożliwiła Messiaenowi komponowanie „Kwartetu na koniec Czasu”, dzisiaj jednego z najczęściej wykonywanych na świecie arcydzieł kameralistyki francuskiej. Pierwsze wydanie tej książki (w języku polskim) było przygotowane na inaugurację Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego im. Oliviera Messiaena w Zgorzelcu/Görlitz w 2015 roku przez Musica Iagellonica w Krakowie.