Polmic - FB

recenzje płyt (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


Miłosz Wośko

Urban residents' beliefs / Wierzenia Mieszkańców Aglomeracji


Świtanie (Dawn)

Tańce miejskie (Urban dances)

Przemieszczany (Moved)
Znakowany (Marked)
Wykonany (Executed)
Zapomniany (Forgotten)
Uciekany (Escaped)

Pięć rozmów na trudne tematy (Five discussions on difficult topics)

Cyfruczuciowość (Digitemotionality)
Korpowrażliwość (Corposensivity)
Młodowieczność 
(Youtheternity)
Przypatriotyzm (Starepatriorism)
Poczucia religijne (Religios Senses)

Wyk. Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, Maciej Frąckiewicz – akordeon, Marek Moś – dyrygent, Miłosz Wośko – elktronika, Kwartet Polonika, Emilia Sitarz – fortepian, Hubert Zemler – perkusja, Polish Brass Quintet

* Opus Series 35/2019, DDD 50'20''

Materiał jest debiutem fonograficznym Miłosza Wośko w dziedzinie kompozycji muzyki instrumentalnej. Płyta ukazała się w ramach serii wydawniczej Opus Series. Zawiera utwory zarejestrowane przez trzy znakomite zespoły: orkiestrę Aukso, Kwartet Polonika i Polish Brass Quintet.

Świtanie (wyk. Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, Marek Moś – dyrygent, Maciej Frąckiewicz – akordeon, Miłosz Wośko – elektronika)

Moment doby, w którym światło pojawia się na niebie przed wschodem słońca. Coś się konkretyzuje, nabiera kształtów, zaczyna być wyraźniej widoczne. Zapowiada dzień. Jednocześnie pora, kiedy najczęściej jesteśmy w stanie głębokiego snu. Obserwacja zmierzchu jest dla nas doświadczeniem znacznie częstszym niż obserwacja świtu. Podobnie jak początki istotnych procesów czy idei umykają naszej uwadze - dostrzegamy je dopiero, gdy są w pełnym rozkwicie, przed ich końcem lub gdy już mijają.

Tańce miejskie (wyk. Kwartet Polonika, Emilia Sitarz – fortepian, Hubert Zemler – perkusja)

Ruch, tempo, rytm miasta – zorganizowany, zaplanowany, zbiurokratyzowany, będący jednocześnie wypadkową setek tysięcy indywidualnych ludzkich ruchów. Tańczymy czy jesteśmy tańczeni? Uciekamy czy jesteśmy uciekani, wykonujemy jakieś czynności czy ktoś, coś nas wykonuje? Przemieszczamy się z jakimś udziałem naszej woli czy po prostu tryb codziennej rutyny przesuwa nas z miejsca na miejsce? Miasto staje się zbiorem algorytmów, miejski taniec wyznacza granice naszej wolności, poruszamy się w ramach pewnej zadanej choreografii. Czy można oderwać taniec od schematu, czy można oderwać nasze życie we współczesnych miastach od ram i rytmów, którym życie w nich jest podporządkowane?

Pięć rozmów na trudne tematy (wyk. Polish Brass Quintet)

Kwintet dęty – pięć niezależnych instrumentów, pięciu instrumentalistów o różnej roli w zespole, pięć muzycznych wrażliwości, pięć rozmów, pięć tematów. Relacje między ludźmi w cyfrowym świecie, spojrzenie na jednostkę z perspektywy korporacji, czy choćby wyobrażenia dotyczące religii, które z racji braku lepszego słowa określamy jako „uczucia". Zjawiska, z którymi mamy od dłuższego czasu do czynienia, a które jednak nie mają swoich nazw lub są to nazwy zastępcze. Język nie nadąża za wielością i złożonością procesów społecznych, a my sami mamy skłonność do upraszczania.