Polmic - FB

opisy płyt (Z)Zakrzewski Maciej

Time to Time


Maciej Zakrzewski (1988)The Allegories (2017/2018)

1.Like

2. Death

3. Face to book

4. Fire

5. To be or not online

6. Love

7. Log out

Maciej Zakrzewski (1988) Psalterium (2019)

1. Szema Izrael

2. Qui habitat in abscondita exclesi

3. Quem cantavit Domino

4. Alleluja, laudate Dominum

Total time: 75:56

Wyk.: Maciej Zakrzewski (organy)

*Ars Sonora 2019 (ARSO-CD-149)

W 2019 roku nakładem wydawnictwa Ars Sonora ukazała się autorska płyta gdańskiego kompozytora i organisty Macieja Zakrzewskiego Time to Time z autorskimi kompozycjami na organy solo. Nagrań dokonano na organach Archikatedry pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi.

Tytuł płyty ma znaczenie symboliczne. Z jednej strony odnosi się do procesu tworzenia dzieła, które powstaje w różnych odstępach czasowych, nieskrępowane koniecznością zrealizowania zadania w sztywnych ramach, z drugiej zaś strony nawiązuje do filozofii czasu w muzyce – jej przemijania, ulotności, czasowości.

Maciej Zakrzewski tak opisuje ideę płyty: „Time to time”. Od czasu do czasu. W czasie. Poza czasem. Tutaj – wszędzie, w każdej z tych form istnieje muzyka. My istniejemy w czasie, podlegamy jego prawom, choć niezliczone ideologie próbowały niwelować jego działanie. Czas jest potężną siłą, przestrzenią w której wyraża się nasza egzystencja. Jest bezkształtną formą, którą wypełniamy każdym tchnieniem, myślą, działaniem. Muzyka – to nic innego jak cudowne operowanie czasem. Dźwięki pojawiają się w czasie, stwarzając inny, pełniejszy wymiar odczuwania życia, obecności. O tak, czas to zdecydowanie obecność – obecność która w erze postmodernistycznego zatracenia człowieka w przestrzeni wirtualnej nabiera szczególnego znaczenia. Muzyka jest sztuką dojrzałego operowania czasem. Wypełnianiem pustej przestrzeni przekonującą ideą. Tworzeniem imaginacji w konkretnie uwarunkowanej sytuacji. Pustka symbolizuje tu potencjał, jaki niesie ze sobą moment przerwania ciszy. Moment muzycznej inicjacji. Cisza zaś nabiera szczególniejszego znaczenia dzięki niezmąconej sile dźwięku. Zaznacza swoje istnienie dzięki kontrastowi, dzięki zestawieniu z wyobraźnią melodyczną, harmoniczną i rytmiczną. Dźwięk sprawia, że cisza staje się dostępna i potrzebna. Święty Ambroży opisywał to zjawisko porównując muzykę do szumu fal, których miarowość nie burzy ciszy, ale wręcz nadaje jej rytm i czyni ją słyszalną. Czas jest tu podstawowym czynnikiem. Czas jest darem zarówno dla kompozytora, wykonawcy jak i odbiorcy. Jest też najdelikatniejszą, najbardziej intymną sferą muzycznej kreacji. Wszystko bowiem zależy od charakteru. Naszego (wykonawcy) i kompozytora. Nie można zabijać czasu, nie raniąc wieczności. Nie można zabijać, spłaszczać czasu, nie dewastując dzieła muzycznego. Trzeba kreować czas, by każda muzyczna chwila stawała się obrazem wieczności.

Siedmioczęściowa Suita The Allegories jest muzycznym obrazem współczesności, w którym odwieczne, ważne pytania, idee, żywioły, emocje (śmierć, ogień, miłość) stykają się z rzeczywistością wirtualną, zmieniającą nasze postrzeganie życia w społeczeństwie (Like, Face to book, To be or not online, Log out). To dramatyczne zagubienie w dwóch rzeczywistościach każe na nowo postawić pytanie o to co jest realne, ważkie, ponadczasowe, a co jest tylko ułudą, kreacją, galanterią. Wylogujcie się z tego sztucznego świata, który nachalnie manipuluje naszymi przekonaniami, uczuciami...

Natura stanowi dla mnie najważniejsze źródło inspiracji. Jest receptą na nękający nas problem niespójności, wynikający z dychotomicznego systemu życia we współczesnym świecie. Natura jest praźródłem wszelkiej aktywności artystycznej, bowiem w niej znajdują się filary naszego istnienia. Obcowanie z naturą to rodzaj modlitwy, rozmowy z wszechświatem. Modlitwy ponad wyznaniami, ponad dogmatami, ponad „bogami”. Do takiej modlitwy zapraszam Was w Psalterium. Ten czteroczęściowy cykl ilustruje kolejne, wybrane teksty psalmów ze Starego Testamentu (Ps 91 „Kto się w opiekę oddał Najwyższemu”, Ps 7 „Panie, Boże mój, w Tobie szukam schronienia”, Ps 113/117 „Alleluja, Chwalcie Pana wszystkie narody”), choć otwiera go żydowska modlitwa Szema Ijzrael („Słuchaj, Izraelu! Wiekuisty jest naszym Bogiem, Wiekuisty jest jedyny! A będziesz miłował Wiekuistego, Boga twojego całym sercem twoim, i całą duszą twoją, i całą mocą twoją.”). Psalterium to odpowiedź na dychotomię świata zobrazowanego w Alegoriach. Tu, w spójności, w przenikaniu się natury, medytacji, modlitwy można odnaleźć pokój. To mój czas. Muzyczny. To także jest Wasz Czas. Spotkajmy się w nim”.

Oficjalna strona kompozytora https://maciejzakrzewski.pl/ 

Zapowiedź płyty: https://www.youtube.com/watch?v=mT98_QRlXvg