opisy płyt (R)Roman Berger

Roman Berger: Missa pro nobis


Missa pro nobis (2007–2010) 76:12
[1] Dies irae 20:34
[2] Kyrie 07:18
[3] Sanctus 16:20
[4] Agnus Dei 09:27
[5] Hymnus 22:30

Wyk.: Denisa Šlepkovská – mezzosopran / mezzo-soprano / mezzosoprán; Stanislav Beňačka – recytator / narrator / recitátor;
Chór i Orkiestra Filharmonii Narodowej / Warsaw Philharmonic – The National Orchestra and Choir of Poland;
Symfonický orchester a Zbor Národnej filharmónie vo Varšave; Zsolt Nagy – dyrygent / conductor / dirigent; Barbara Okoń-Makowska – projekcja dźwięku / sound projection / zvuková projekcia

* POLMIC 160 (2020)

Na 90. urodziny swojego Członka Honorowego Romana Bergera Związek Kompozytorów Polskich – we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i dzięki wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – wydał płytę CD zawierającą monumentalne dzieło kompozytora-filozofa zatytułowane Missa pro nobis.

Roman Berger urodził się w roku 1930 na Zaolziu, w rodzinie założyciela polskiego zboru ewangelickiego w Czeskim Cieszynie, działacza społecznego, doktora teologii, więźnia obozów w Auschwitz i Dachau – Józefa Bergera. Po maturze w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie (1949) rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (obecnie Akademia Muzyczna). Uczył się gry na fortepianie pod kierunkiem Marty Furmanik oraz teorii u Jana Gawlasa. W roku 1952 został zmuszony do przeniesienia się wraz z rodziną do Bratysławy. Tam ukończył studia pianistyczne (1956) i kompozytorskie (1965) w klasie Dezidera Kardoša – z wyróżnieniem. Nigdy nie wrócił na stałe do Polski, a Słowacja stała się jego drugą ojczyzną.

W eseju przeznaczonym do niniejszej płyty kompozytor napisał:

Wiadomość (poufna), że Związek Kompozytorów Polskich wyda moją Missa pro nobis na CD, bardzo mnie poruszyła. [...] Muzyki „poważnej” (o pop nie mówiąc), zwłaszcza sakralnej, nie komponujemy dla siebie ani dla przyjemności („żeby było ładnie”, jak mówi „Emigrant” Sławomira Mrożka). Pojąłem więc tę wiadomość jako przejaw solidarności władz ZKP, z prezesem dr. Mieczysławem Kominkiem na czele, z przesłaniem utworu, którego intencją była zgodność z „przykazaniem” św. Jana Pawła II wypowiedzianym w 50. rocznicę Holokaustu (cytuję z pamięci): „Nawet dziś śmie człowiek śpiewać, pod warunkiem że jego śpiew będzie lamentem, protestem, albo wyrazem nadziei”.

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury /
Implemented in cooperation with the National Centre for Culture Poland.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage of the Polish Republic.

Książeczka płyty zawiera teksty w językach: polskim, angielskim i słowackim.

Wydawcy / Publishers: ℗ & © 2020
Związek Kompozytorów Polskich / Polish Composers' Union
Narodowe Centrum Kultury / National Centre for Culture Poland

Partnerzy / Partners:
Repliq Media Sp. z o.o.
Waves Bratislava
Central European Music Forum
Stowarzyszenie Autorów / Society of Authors ZAiKS

Wydawnictwo niekomercyjne – wyłącznie do celów promocyjnych, edukacyjnych i naukowych. /
Not for sale – for promotion, education and scientific research only.

Płyty wydawane przez POLMIC przeznaczone są wyłącznie do celów promocyjnych, edukacyjnych i naukowych. Nie są sprzedawane. Przekazywane są nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom i osobom, przy czym ze względu na bardzo mały nakład i duże zainteresowanie pierwszeństwo mają biblioteki muzyczne, gdzie z każdego kompletu może skorzystać większy krąg osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC (kontakt: Izabela Zymer, zymer@polmic.pl).