Polmic - FB

opisy płyt (K)Koszewski Andrzej

Andrzej Koszewski – Choral Works


1. Muzyka fa-re-mi-do-si | Music fa-re-mi-do-si (1960)

-Tryptyk wielkopolski | Greater Poland Triptych (1964)

2 Czerwona korona | A Wreath of Red Roses

3 Idzie konik z miasta | A Good Horse Is Trotting

4 Wiwat bratu memu | Vivat to My Brother

-Gry | Games (1968)

5 Baj | The Sandman 

6 Entliczek | Outrhyming 

7 Wilk | The Wolf 

8 Kotek | The Kitten 

9 Angelus Domini (1981) 

-Tre pezzi (1985-86)

10 Canta-move 

11 Flusso-riflusso 

12 Ostinato 

-Trittico di messa (1992)

13 Kyrie 

14 Sanctus 

15 Agnus Dei 

Total time: 59:15

Wyk.: Collegium Cantorum, dyr. Janusz Siadlak

* DUX 1772 (2021)

Płyta Andrzej Koszewski – Choral Works to czwarty już krążek z cyklu „Antologia polskiej twórczości a cappella”, realizowanego od roku 2018 przez Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka. Płyta wydana została przez DUX Recording Producers we współpracy z Instytutem Rozwoju Sztuki.

Muzyka mistrza Koszewskiego wyróżnia się na tle współczesnej polskiej muzyki chóralnej, dlatego obecność jego twórczości w tworzonej przez Janusza Siadlaka antologii jest krokiem naturalnym, a nawet koniecznym. Szczególnie w przededniu 100-rocznicy urodzin kompozytora, w którego dorobku dominuje muzyka na chór a cappella.

Na płycie znalazł się przekrój twórczości Andrzeja Koszewskiego – 60 minut wyjątkowych doznań muzycznych, na które składają się zarówno utwory sakralne, jak i świeckie. W wykonaniu Chóru Filharmonii Częstochowskiej można usłyszeć kompozycję Muzyka fa-re-mi-do-si z 1960 r., poetycki Tryptyk wielkopolski, zachwycające miniatury Gry, zabawy brzmieniem w Tre pezzi oraz dedykowany Janowi Pawłowi II Angelus Domini z 1981 r. i wytrawne Trittico da messa.

„Otóż – mówiąc najprościej – Andrzej Koszewski stwierdził, że zespół chóralny posiada analogiczne możliwości w zakresie kształtowania barwy brzmienia, jak orkiestra symfoniczna, i można go traktować podobnie, choć z zachowaniem pełnego szacunku dla ludzkiego głosu, w estetyce określonej przez dobry smak i dążenie do utrzymania efektu dźwiękowego w ramach sztuki wysokiej i będącego do zaakceptowania również dla słuchacza Palestriny, czy Bacha. Dlatego wszystkie niestandardowe środki artykulacyjne, a także gwizd i szept, często biorący się z wykorzystania właściwości języka polskiego, dość powszechnie uważanego za „szeleszczący”, użyte są w sposób przemyślany i w pełni uzasadniony, nigdy dla samego efektu jako takiego.” – pisze prof. Maciej Negrey w opisie płyty.

Płyta dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a partnerami wydawnictwa są Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Filharmonia Częstochowska.

Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Dodatkowe informacje – na stronie http://www.dux.pl/