Polmic - FB

CDs (O)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


Anonimus

Oh drogie perły... Kolędy z kancjonałów Benedyktynek Staniąteckich


1. Angelus Domini ad Pastores

2. Narodził się nam dziś niebieski Pan

3. Puer nobis nascitur

4. Dzieciątko się narodziło

5. O Panie nasz miłościwy

6. Pueri concinite infantulo

7. Hymnisemus domino hodie

8. Chwalmysz dziś Boga z wesele

9-10. De sublimi arce

11. Gratanter iubilemus

12. Ozdobnie chwałę iemu wyrządzaymy

13. Nono anno Domini

14. O nachwalebnieisza Panno

15. W Betleemskim mieście

16. Lilay lilay Pacholątko

17. Pieśń insza o narodzeniu Pana Jezusa

18. Anyeli w Niebie śpiewają

19. Coż się to dzieie

20. Krzyknieycie muzy Olimpu ziemskiego

21. Łaska z nieba gornego

22. Largum vesper

Perf.: Cracow Singers, Karol Kusz (conductor)

Total time: 44'21"

*Equinum 003 (2021)


Sorry, there are no translations available.