Polmic - FB

opisy książek (G)Gwizdalanka Danuta

Lutosławski


PWM, Kraków 2021, s. 148.

     W swej monograficznej książce o Witoldzie Lutosławskim Danuta Gwizdalanka przedstawia najważniejsze fakty z życia wielkiego polskiego kompozytora oraz przybliża czytelnikowi kolejne etapy jego drogi twórczej. Autorka, w ramach spójnej, chronologicznie uporządkowanej narracji, harmonijnie łączy biografię Witolda Lutosławskiego z analizami jego techniki kompozytorskiej i dziejami recepcji. Materiał faktograficzny, urozmaicony cytatami wypowiedzi kompozytora i osób z jego otoczenia, umożliwia poznanie Lutosławskiego pod kątem jego cech charakteru, temperamentu, od strony życia codziennego. Portret Witolda Lutosławskiego zostaje wpisany w kontekst zagadnień politycznych i społecznych, co odgrywa zasadniczą rolę w podjętej problematyce recepcji twórczości autora Muzyki żałobnej oraz wzbogaca, zaakcentowany na kartach książki, wątek jego modernistycznej proweniencji. „Lutosławski kategorycznie zaprzeczał jakimkolwiek pozamuzycznym, a tym bardziej politycznym interpretacjom swojej muzyki” – zaznacza Danuta Gwizdalanka, uwrażliwiając czytelnika na pokutujące nieraz w powszechnej opinii nieścisłości dotyczące twórczości autora Koncertu wiolonczelowego i jej roli w sferze pozaartystycznej.

                                                                                                                                                            fjw, polmic