Polmic - FB

opisy płyt (H)Hajduczenia Łukasz, Filipowicz Atanazy

Tryptyk Jabłeczyński


 1. Początek całonocnego czuwania: Priiditie Poklonimsia. Recytatyw śpiewu znamiennego
 2. Psalm 140 na nieszporach ton 8: Gospodi wozzwach. Irmologion Lwowski 1709 r.
 3. Stychera do św. Onufrego ton 8: Podobien o preslawnogo czudiesie: Otcze Bogomudre Onufrije. Irmologion kręgu przemyskiego
 4. Stychera do św. Onufrego Podobien prepodobnie otcze. Irmologion kręgu przemyskiego XVIII w.
 5. Dogmatyk ton 6 Kto tiebie nie blażyt. irmologion Brzesko – Jabłeczyński I poł. XVIII w.
 6. Kanon do św Onufrego. Irmologion Brzesko – Jabłeczyński I poł XVIII w.
 7. Hymn do Bogurodzicy: O Tiebie radujetsa śpiew demestwennyj. Irmologion Supraski 1598-1601 r.
 8. Kant autorstwa św. Atanazego Brzeskiego (Filipowicza)
 9. Pieśń do św. Onufrego: Sie biegaja udalisia. Bogogłasnik Poczajewski 1790
 10. Pieśń do św. Onufrego: Ktokolwiek w jakim utrapieniu. Bogoglasnik Poczajewski 1790 r.
 11. Pieśń do Bogurodzicy: O wsepitaja Maty. Pińska Partytura 1929 r.
 12. Modlitewna pieśń do św. Onufrego objawionego w cudownej ikonie z Monasteru w Jabłecznej
 13. Magnificat. mel. Monasteru w Jabłecznej
 14. Ektenia. mel. Monasteru w Jabłecznej. Archiwum katedry w Lublinie
 15. Powitalna pieśń na wejście arcypasterza. z archiwum hrubieszowskich nut cerkiewnych
 16. Stychera do św. Onufrego ton 2 Podobien Domie Jefrafow: Pustyni diwnoje Proziabienije. mel. Ławry Kijowsko – Peczerskiej
 17. Stychera do św. Onufrego ton 6 Podobien Trydniewien ot groba: Prepodobnie Otcze. mel. Optinoj Pustyni
 18. Stychera do św. Ignacego Jabłeczyńskiego ton 2 Samopodobien Kimi pochwalnymi wiency: Dnies. Jabloczynskaja obitiel
 19. Stychera do św. Ignacego ton 4 Samopodobien Zwannyj swysze: Radusia sławnyj Ignatije. mel. Optinoj Pustyni
 20. Troparion do św. Ignacego Jabłeczyńskiego ton 7 Jabloczynskija obitieli, mel. Ławry św. Trójcy i św. Sergiusza
 21. Łukasz Hajduczenia, Kondakion do Jabłeczyńskiej Bogurodzicy ton 4 Proroczestwo ispolnisia 
 22. Łukasz Hajduczenia, Fotagogikon do św. Onufrego W tielesi prebywaja
 23. Troparion do św. Onufrego ton 1 Żełanijem duchownym. mel. kijowska
 24. Zakończenie

Total time: 1'17"

Wyk.: Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej Katapetasma

2021

Album podzielony został na trzy muzyczne części odpowiadające historycznym brzmieniom nabożeństw w trzech świątyniach ponad 500–letniego Prawosławnego Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej.

Pierwsza cerkiew pochodziła z XVI wieku, i śpiewano w niej typowe dla prawosławnej Rzeczpospolitej monodie zapisywane w irmologionach nutowych.

Druga świątynia, zbudowana na tym samym miejscu w XVII wieku wypełniała się brzmieniami lokalnych barokowych pieśni.

Trzecia, aktualna główna cerkiew klasztorna, powstała w XIX wieku i jest przestrzenią współczesnej liturgii, gromadzącej spuściznę dwóch poprzednich świątyń, oraz utworów ostatnich 200 lat.

Niemalże wszystkie utwory wydanej płyty, zostały odszyfrowane, opracowane, zaaranżowane, zharmonizowane, a także od nowa skomponowane przez Łukasza Hajduczenia, założyciela i dyrygenta Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”.