Polmic - FB

opisy książek (B)Bochwic Teresa

W rytmie Polski. Witold Rudziński - życie twórcy (1913-2004)


PWM, Kraków 2021, s. 520

       W rytmie Polski. Witold Rudziński – życie twórcy (1913-2004) to obszerna biografia Witolda Rudzińskiego, napisana przez jego córkę, Teresę Bochwic. Informacjom dotyczącym życia i działalności kompozytora towarzyszą liczne odniesienia do zagadnień politycznych, społecznych i kulturalnych, dzięki którym fakty z życia Witolda Rudzińskiego zostają osadzone w szerokim kontekście dwudziestowiecznej historii Polski. Opis dzieciństwa, młodości i dalszych lat pracy twórczej Witolda Rudzińskiego niejednokrotnie stanowi asumpt do wprowadzenia przez autorkę tematów takich jak: zagadnienia szkolnictwa i edukacji w dwudziestoleciu międzywojennym, sprawa mniejszości narodowych i ich koegzystencji na terenach państwa polskiego, środowisko wileńskie przed II wojną światową czy polskie życie muzyczne w latach powojennych. Czytelnik ma okazję poznać nie tylko biografię Witolda Rudzińskiego: autorka poświęca również wiele uwagi osobom z jego kręgu, przedstawiając sylwetki i historie pedagogów, muzyków, naukowców. Książka zawiera liczne anegdoty oraz niezwykle interesujące cytaty wypowiedzi samego kompozytora. W rytmie Polski… przybliża postać Witolda Rudzińskiego, dokumentuje jego działalność oraz pozwala w znacznym stopniu zrozumieć epokę, w której żył i tworzył.

                                                                                                                                                                   fjw, polmic