Polmic - FB

opisy książek (B)Bylander Cindy

Engaging Cultural Ideologies: Classical Composers and Musical Life in Poland 1918–1956


Boston, Massachusetts, USA: Academic Studies Press, 2022, 343 ss.

ISBN: 9798887190235, 9789798887192, 9798887190228, 9798887190

Książka Cindy Bylander Engaging Cultural Ideologies prezentuje wpływ występujących w Polsce praktyk kulturowych (w szczególności tych związanych ze zjawiskami takimi jak nacjonalizm, elitaryzm i ideologia rasy) na genezę i wykonywanie dzieł współczesnych kompozytorów polskich w latach 1918–1956.

W oparciu o szeroko zakrojone badania archiwalne, w tym pierwszy w historii całościowy przegląd polskich programów koncertowych, a także studium wybranych przypadków ukazujących, jak kompozytorzy muzyki radzili sobie z wyzwaniami wynikającymi z niemal nieustannego wrzenia w kraju – Bylander daje świeży, pogłębiony obraz tego, jak walka o władzę i wpływy w sferze publicznej i prywatnej rzutowała na domenę wolności artystycznej. Mimo zewnętrznych różnic między poszczególnymi okresami historycznymi, zmagania te ogniskowały się – jak się okazuje – wokół podobnych punktów spornych.

Więcej na stronie wydawcy: https://www.academicstudiespress.com/polishstudies/9798887190211