Polmic - FB

opisy płyt (G)Garbal Aleksandra

Aleksandra Garbal: Kalejdoskop spojrzeń


Aleksandra Garbal Kalejdoskop spojrzeń

Wyk.: Aleksandra Garbal (fortepian)

Total time: 105’58”

Acte Préalable Ltd AP0552-53 (2023)

 

AP0552 53Kalejdoskop spojrzeń to dwupłytowy album zawierający 21 kompozycji–improwizacji skomponowanych pod wpływem wydarzeń minionych lat, jakie miały miejsce w Polsce i na świecie. Album powstał w 2022 roku, nagrany został przez kompozytorkę w dniach 12-13 maja oraz 10, 15 i 24 listopada na fortepianie firmy Calisia. Album Kalejdoskop spojrzeń jest widokiem z lotu ptaka na ziemię, wglądem w serca, myśli i marzenia pokoleń. Fortepian pełni rolę neorenesansowego śpiewaka wykonującego madrygały i recytatywy.

Źródłem inspiracji stały się teksty Starego i Nowego Testamentu, a wizja tego fortepianowego cyklu jest kontynuacją autorskiego przesłania z jej poprzednioej płyty Unfinished Symphony – Beethoven’s Friends Visions kierowanej do współczesnego człowieka. Kalejdoskop spojrzeń to muzyka bez słów, nie narzucająca jakichkolwiek konkretnych obrazów, dlatego miniatury fortepianowe nie posiadają tytułów, jedynie numery.

Album otwiera 9-minutowa improwizacja będąca parafrazą na temat pierwszego polskiego hymnu rycerskiego. Pierwsze 12 miniatur są krótsze czasowo, niż kolejne 9 z drugiej płyty, które stanowią rozwinięcie autorskiej wypowiedzi kompozytorki. Elementami spajającymi cykl fortepianowy są motywika i ewolucyjne traktowanie form poszczególnych miniatur, także neomodalny język harmoniczny nawiązujący do twórczości francuskich i włoskich impresjonistów, ornamentyka i wirtuozeria oraz nadrzędna rola barwy dźwięku, jej migotliwość ukazana poprzez rytmikę.

Aleksandra Garbal