Polmic - FB

opisy płyt (A)Aleksander Tansman, Grażyna Bacewicz, Henryk Hubertus Jabłoński, Miłosz Magin

Polish music for cello and orchestra


Aleksander Tansman, Fantazja na wiolonczelę i orkiestrę

Grażyna Bacewicz I Koncert wiolonczelowy

Henryk Hubertus Jabłoński C-67

Miłosz Magin Koncert wiolonczelowy

Wyk.: Orkiestra Filharmonii Narodowej, Andrzej Boreyko (dyrygent), Marcin Zdunik (wiolonczela)

* CD Accord Music Edition 2023 (ACD313)

Andrzej Boreyko wraz z Orkiestrą Filharmonii Narodowej zaprosił do nowego projektu nagraniowego polskiego wirtuoza wiolonczeli Marcina Zdunika. Na płycie Polish Music for Cello and Orchestra artyści prezentują cztery kompozycje: Fantazję na wiolonczelę i orkiestrę Aleksandra Tansmana, I Koncert wiolonczelowy Grażyny Bacewicz, C-67 Henryka Hubertusa Jabłońskiego oraz Koncert na wiolonczelę Miłosza Magina.

Co mają ze sobą wspólnego utwory na instrument solowy z orkiestrą, wybrane do nagrania na niniejszej płycie, poza wiolonczelą – tym najbardziej uduchowionym z instrumentów, który w rękach wirtuoza jest w stanie sprawić, że wstrzymujemy oddech w oczekiwaniu na każdy następny dźwięk? Łączy je również fakt, że zostały napisane przez żyjących w XX wieku kompozytorów polskiego pochodzenia, w większości urodzonych w jednym mieście – Łodzi (z wyjątkiem Henryka Hubertusa Jabłońskiego, związanego zawodowo i rodzinnie z Gdańskiem). W niektórych utworach słychać także wyraźne i zamierzone inspiracje rodzimą muzyką ludową. W tym ciekawym zestawieniu znalazły się zarówno utwory doskonale rozpoznawalnych artystów – Grażyny Bacewicz i Aleksandra Tansmana, jak też rzadziej wykonywane kompozycje Henryka Hubertusa Jabłońskiego i Miłosza Magina, które zdecydowanie zasługują na przypomnienie.

Wszyscy wymienieni twórcy prezentują wspólną postawę wobec tradycji muzycznej: widzą zarówno potrzebę jej kontynuacji, jak i konieczność pewnego rodzaju przekształcania i aktualizacji wykształconych przez nią środków. Choć reprezentowali odmienne stanowiska estetyczne i tworzyli w rożnych stylach, to wszyscy zmierzyli się z najważniejszym problemem muzyki XX wieku – relacją do przeszłości i spojrzeniem w przyszłość. Te dwa bieguny – tradycja i innowacja, pojęcia przeciwstawne, w muzyce okazały się możliwe do pogodzenia. Każdy z obecnych na niniejszej płycie twórców w inny sposób sięga do tradycyjnych form i tonalności dur–moll, by znaleźć pomost pomiędzy nowoczesnymi technikami kompozytorskimi a możliwościami percepcyjnymi i przyzwyczajeniami słuchaczy.

Nagrania zrealizowano w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie 2 i 4 czerwca 2021 roku (Magin) oraz 1–3 września 2021 roku (Bacewicz, Jabłoński Tansman). Płyta powstała we współpracy z firmą CD Accord Music Edition, a reżyserami nagrania są wybitni polscy specjaliści, laureaci nagrody Grammy – Andrzej Sasin i Aleksandra Nagórko.

Tekst wydawcy

Płyty można posłuchać tutaj: https://naxos.lnk.to/ACD313