Polmic - FB

opisy płyt ()-

Veni Sancte SpiritusGórecki Henryk Mikołaj Przybądź Duchu Święty op. 61, Euntes ibant et flabant op. 32, Zdrowaś bądź Maryja op. 54, Święty, Święty, Święty
Paciorkiewicz Tadeusz Ave Regina caelorum, Ziemia trudnej jedności
Łuciuk Juliusz O, ziemio polska, Oremus
Sawa Marian Gloria Tibi Trinitas
Twardowski Romuald Hosanna
Łukaszewski Paweł Ave Maria, Angelus Domini

Wyk: Chór Akademii Teologii Katolickiej,
dyr. Kazimierz Szymonik
* Polskie Nagrania Edition 1993 - ECD 036, DDD 61'11''
Chór Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie powstał w 1968 roku. Jego repertuar obejmuje muzykę dawną, dzieła wokalno-instrumentalne oraz kompozycje współczesne. W swoim dorobku ma wiele koncertów w Polsce i za granicą, zwycięstwa podczas wielu konkursów wykonawczych. W roku 1993 nagrał swoją pierwszą płytę, poświęconą polskiej muzyce sakralnej XX wieku - Veni Sancte Spiritus. Debiut fonograficzny zbiegł się szczęśliwie z 25-leciem istnienia chóru, a także z powołaniem przez jego członków Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Sakralnej. Płyta posiada zatem nie tylko wartość artystyczną, ale stanowi również rodzaj podsumowania dotychczasowej działalności zespołu. Znalazły się na niej nagrania - obok czterech kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego (Przybądź Duchu Święty, Euntes ibant et flabant, Zdrowaś bądź Maryja i Święty, Święty, Święty) - kilku utworów, na których powstanie znaczący wpływ miał chór lub Akademia Teologii Katolickiej. Ave Regina caelorum Tadeusza Paciorkiewicza zostało skomponowane w 1979 roku z okazji 10-lecia sekcji muzykologii ATK i wykonane po raz pierwszy przez zespół w warszawskim kościele Sióstr Wizytek. Na zamówienie chóru powstała Gloria Tibi Trinitas Mariana Sawy oraz Ave Maria i Angelus Domini Pawła Łukaszewskiego, kompozytora, który jest również członkiem zespołu oraz prezesem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Sakralnej.