Polmic - FB

recenzje książek (I)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Idaszak Danuta

Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków


Musica Iagellonica, Kraków 2001, s. 556.
Zasadniczą część niniejszej pracy stanowi katalog tematyczny muzykaliów gnieźnieńskich sporządzony na podstawie nut zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym Gniezna. Publikacja obejmuje repertuar od drugiej połowy XVIII wieku i wiek XIX. Katalog rękopisów nut sporządzono według międzynarodowych przepisów dotyczących ich katalogowania, stworzonych przez zespół pracowników koordynujących prace nad RISM - Répertoire International des Sources Musicales (Międzynarodowy Inwentarz Źródeł Muzycznych). Dostosowanie opisu każdego rękopisu do norm międzynarodowych umożliwia korzystanie z katalogu osobom nie znającym języka polskiego. Praca zawiera również Słownik muzyków gnieźnieńskich, w którym uwzględniono nazwiska muzyków i kopistów. Ponadto publikacja została uzupełniona aneksami zawierającymi spisy muzykaliów i instrumentów muzycznych z lat 1835 i 1843. Celem niniejszej pracy, jak zaznacza we wstępie autorka, jest "możliwie najbardziej zwięzłe opisanie każdego rękopisu, tak by poszczególne utwory mogły być przedmiotem dalszego opracowania i badań, by wykonawcy, a zwłaszcza dyrygenci, zainteresowali się tymi kompozycjami i przywrócili je na nowo do repertuaru."