Polmic - FB

recenzje książek (W)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Wachowska Sonia

Andrzej Krzanowski. Katalog tematyczny dzieł. Kalendarium życia i twórczości 1951-1990


Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2000, s. 191.
Niniejsza publikacja została wydana w 10 rocznicę śmierci kompozytora i akordeonisty - Andrzeja Krzanowskiego. Główna część pracy – Katalog tematyczny dzieł - zawiera wszystkie ukończone i nieukończone utwory ułożone wg układu systematycznego. Katalog został uzupełniony aneksami z wykazem instrumentacji Krzanowskiego i kompozycji jemu dedykowanych. Drugą część pracy stanowi Kalendarium zawierające szczegółowe fakty z życia i twórczości kompozytora.