Polmic - FB

recenzje książek (D)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Dziadek Magdalena, Mika Bogumiła, Kochańska Anna

Musica Polonica Nova na Śląsku. Oddział Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach 1945-2003


Związek Kompozytorów Polskich - Oddział w Katowicach, Katowice 2003, s. 234.
Książka jest dokumentacją 58-letniej działalności Oddziału Katowickiego Związku Kompozytorów Polskich. W pracy przedstawiono początki formowania się i działalność Oddziału Katowickiego, powstanie i rozwój akcji koncertowej pod hasłem Śląska Trybuna Kompozytorów, historię festiwalu Śląskie Dni Muzyki Współczesnej i dorobek wydawniczy Oddziału. Brak wcześniejszych opracowań tego tematu sprawia, że publikacja stanowi cenne źródło informacji o współczesnej kulturze muzycznej Śląska.