opisy książek (B)Bielawski Ludwik, Dadak-Kozicka J. Katarzyna, Leszczyńska Agnieszka (red.)

Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji


Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001, s. 202.
Niniejsza publikacja zawiera materiały z XXX Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich, która odbyła się w dniach 20-21 kwietnia w łódzkiej Akademii Muzycznej. Tematem konferencji była refleksja nad muzyką jako zjawiskiem odzwierciedlającym przemiany kultury i cywilizacji. "Temat przemian wydaje się być szczególnie aktualny ze względu na przełom epok, w którym przyszło nam żyć oraz niezwykłe ich przyspieszenie. Zwłaszcza zakres nowości (technicznych, genetycznych), które zmieniają nasze życie niemal z dnia na dzień, nie ma chyba w dziejach precedensu" - napisano w odredakcyjnym wstępie. W książce znalazły się wystąpienia dotyczące przemian zachodzących dziś, jak również tych, które miały wpływ na kształtowanie się muzyki i kultury muzycznej dawniej.

Referaty:

 • Ludwik Bielawski Muzyka wobec przemian kultury i cywilizacji

 • Regina Chłopicka Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum

 • Ewa Kowalska-Zając Z archiwum XX wieku: muzyka polska w kręgu inspiracji kosmologicznych

 • Teresa Malecka Sfera inspiracji w twórczości Zbigniewa Bujarskiego czyli historia artysty niezależnego

 • Alicja Jarzębska Ideologia postępu a poglądy estetyczne Schönberga i Strawińskiego

 • Marta Szoka Współczesna sztuka wykonawcza wobec wyzwań nowej muzyki

 • J. Katarzyna Dadak-Kozicka Muzyka jako wyraz przemian kultury w świetle twórczości Zoltána Kodálya

 • Piotr Papla Elementy komizmu w twórczości orkiestrowej Stefana Kisielewskiego

 • Magdalena Dziadek Nowa muzyka jako objaw kryzysu kultury

 • Bogumiła Mika Liberalna wspaniałomyślność jako postawa odbiorcy muzyki w erze globalizacji

 • Ryszard Golianek, Dorota Niemczyk Bach i techno. Formy obecności muzyki klasycznej w repertuarze rozrywkowym końca XX wieku

 • Jarosław Mianowski Da Ponte-Mozart-Sellars. Opera w kulturze masowej?

 • Piotr Dahlig Wątki muzyczne w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim

 • Agnieszka Leszczyńska Muzyka Gdańska w 2. połowie XVI wieku wobec przemian konfesyjnych

 • Zbigniew Chaniecki Pierwsi Polacy na operach Lully'ego

 • Grzegorz Zieziula Kompozytorzy polscy wobec przemian w europejskim teatrze operowym drugiej połowy XIX wieku

 • Elżbieta Jasińska-Jędrosz Archiwum Kompozytorów Polskich u progu XXI wieku

 • Jadwiga Romana Bobrowska "Ka sie ty podziały co piyknie śpiywały?" czyli z badań nad ludowymi śpiwakami i muzykantami

 • Krystyna Turek Muzyka ludowa we współczesnym modelu edukacji ogólnokształcącej

 • Krystyna Juszczyńska Wychowanie artystyczne - założenia programowe a praktyka akademicka

 • Jacek Szerszenowicz Ponowoczesne perspektywy aksjologiczne