Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Malecka Teresa (red.)

Krzysztof Penderecki's Music in the Context of 20th-century theatre


Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1999, s. 301.
Niniejsza publikacja zawiera zbiór referatów z międzynarodowego sympozjum, które odbyło się w Krakowie w dniach 18-20 września 1998 roku w ramach Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego. Tematem sympozjum była twórczość Pendereckiego, rozpatrywana w kontekście XX-wiecznego teatru. Wygłoszone referaty uporządkowano w grupy tematyczne odpowiadające poszczególnym podtytułom sympozjum. Pierwszą z nich tworzą referaty ogólnie ukazujące twórczość Pendereckiego i teatr współczesny, drugą - wystąpienia dotyczące jego najnowszych kompozycji. Kolejne grupy zawierają referaty dotyczące dzieł scenicznych kompozytora: „Diabły z Loudun” i teatr moralnego niepokoju, „Raj utracony” i odrodzenie teatru religijnego, „Czarna maska” i teatr krańcowych emocji, „Ubu Król” i teatr absurdu. W książce zamieszczono również zapis dyskusji, która odbyła się na zakończenie sympozjum, a dotyczyła realizacji dzieł scenicznych Pendereckiego.