Polmic - FB

opisy książek (B)Bias Iwona

Eugeniusz Knapik - Kompozytor i pianista


[z esejem o kompozytorze Stanisława Kosza]
Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2001, s.178.
Główną część niniejszej, dwujęzycznej (polsko-angielskiej) publikacji stanowi Tematyczny przewodnik kompozytorski zawierający wykaz dzieł Eugeniusza Knapika, uzupełniony obszernymi komentarzami kompozytora o powstaniu utworów i fragmentami recenzji współczesnych krytyków muzycznych. Zamieszczony w publikacji Diariusz koncertowy dokumentuje trzydziestoletnią działalność Knapika jako pianisty. Ponadto książka zawiera kalendarium życia Knapika, wykaz choreograficznych adaptacji jego muzyki w przedstawieniach baletowych Jana Fabre'a, wykaz ilustracji muzycznych do sztuk teatralnych i znakomity esej O muzyce Eugeniusza Knapika autorstwa Stanisława Kosza. Wykaz dokonań fonograficznych, bibliografia i zbiór fotografii dopełniają całości tej dokumentarnej biografii kompozytora.