Polmic - FB

recenzje książek (K)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Kotoński Włodzimierz

Muzyka elektroniczna


PWM, Kraków 2002, s.379.
Niniejsza książka jest drugim wydaniem opublikowanej po raz pierwszy w 1986 roku pracy. Biorąc pod uwagę niezwykle szybki postęp w rozwiązaniach technicznych, pojawianie się nowych urządzeń, nowych oprogramowań, konieczne było wprowadzenie zmian w stosunku do pierwszego wydania. Dlatego też, jak zaznacza Włodzimierz Kotoński : "Drugie wydanie jest w stosunku do pierwszego znacznie skrócone. Pominąłem w nim szereg rzeczy dziś już przestarzałych, urządzeń właściwie muzealnych, skróciłem do minimum opisy urządzeń analogowych, zmieniłem częściowo terminologię, dostosowując ją do współczesnych standardów i wyrzuciłem szereg drobiazgów, które z perspektywy lat wydały mi się zbędne. Dodałem natomiast kilka nowych rozdziałów w części komputerowej, aby przynajmniej przybliżyć się do aktualnego stanu wiedzy na temat nowych rozwiązań w dziedzinie syntezy i transformacji dźwięków, a także systemów zarządzania zbiorami dźwiękowymi i możliwościami ich graficznego przedstawiania." W pierwszej części książki autor przedstawia historię i rozwój muzyki elektronicznej. W kolejnych omawia zagadnienia związane ze studiem klasycznym (manualnym), analogowym (sterowanym napięciem) i cyfrowym (komputerowym). Ostatnia część publikacji poświęcona została zapisowi i projekcji muzyki elektronicznej. Książka przeznaczona jest nie tylko dla zawodowych muzyków i kompozytorów, ale również dla szerszego kręgu zainteresowanych nowościami w tej dziedzinie muzyki.