Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Matracka-Kościelny Alicja (red.)

Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej


Związek Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, Warszawa 2002, s. 284.
Publikacja jest zbiorem referatów zaprezentowanych podczas XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich zorganizowanej dla uczczenia 120 rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego. "Temat konferencji poprzedziło piękne, poetyckie motto Autora Harnasiów - «Muzyka jest aromatem kwiatu danej kultury». Wypowiedź ta, nawiązująca do teorii francuskiego filozofa - Hipolita Taine'a, wskazuje na ścisłe powiązania twórczości artystycznej z uwarunkowaniami historycznymi, środowiskowymi i narodowymi. Tematyka konferencji dotyczyła problemów szczególnie ważnych i aktualnych dziś, w czasie poprzedzającym europejskie zjednoczenie. Zasadnicze kwestie to: narodowość, wielokulturowość i uniwersalizm w twórczości Karola Szymanowskiego, zainteresowanie współczesnych kompozytorów polskich «narodową specyfiką» i inspirującymi wpływami kultur obcych, uniwersalizm współczesnej «polskiej szkoły kompozytorskiej», jego relacja do uniwersalizmu Karola Szymanowskiego, pojmowanego jako zaznaczenie - poprzez narodowość - swojej obecności w europejskiej wspólnocie artystycznej." - napisano we wstępie. Konferencja odbyła się w dniach 18-20 września 2002 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Referaty wygłoszone podczas konferencji:

 • Władysław Stróżewski Narodowe i uniwersalne wychodząc od Norwida

 • Zofia Rosińska Czy możliwy jest dialog międzykulturowy?

 • Mieczysław Tomaszewski Muzyka Szymanowskiego między "choreico barbaro" a "semplice e divoto"

 • Małgorzata Gąsiorowska "Szymanowski, tak - jego muzyka , nie" czyli "bunt młodych" dzwudziestolecia międzywojennego

 • Dorota Krawczyk Jak przeżyć czyli muzyka polska wobec idei postmodernizmu

 • Małgorzata Komorowska Nić Ariadny - Lully, Strauss i Szymanowski w sztuce Moliera "Mieszczanin szlachcicem"

 • Magdalena Dziadek Europejczycy kontra...Europejczycy, estetyczne i ideologiczne uwarunkowania dyskusji o muzyce narodowej w latach 1890-1914

 • Bogumiła Mika Uniwersalizm muzycznego pogranicza: dzieło Szymanowskiego

 • Jolanta Bauman-Szulakowska Koryfeusze śląskiego neoklasycyzmu - Bolesław Szabelski i Bolesław Woytowicz w orbicie wpływów dzieła Karola Szymanowskiego

 • Marcin Gmys Zapomniany język? Relikty późnoromantycznych "topoi" w symfoniach Witolda Lutosławskiego

 • Anna Nowak Mazurek op. 62 nr 2 Karola Szymanowskiego i jego rezonans w muzyce polskiej końca XX wieku

 • Andrzej Tyszka Od kanonu do uniwersum kultury

 • Jacek Szeszenowicz Folkloryzm: w stronę podtmodernizmu

 • Jan Stęszewski Glosa do referatu Jacka Szerszenowicza

 • Grzegorz Piotrowski "Jazz w mazowieckiej głuszy". O muzycznej wielokulturowości w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza

 • Bohdan Pociej Muzyczne style narodowe, ich splątane korzenie - dawniej i dziś

 • Violetta Kostka Wielokulturowość i uniwersalizm w operach Tadeusza Zygfryda Kasserna

 • Ewa Kowalska-Zając Dialog tradycji ze współczesnością - z historii dwudziestowiecznego polskiego kwartetu smyczkowego

 • Teresa Krukowska Oblicze pieśni innowierczej w Polsce do 1600 roku

 • Krzysztof Bilica Figury migotliwe. Zarys teorii