Polmic - FB

kompozycje (K)Kozubek Lidia

Opera "Manru" Ignacego Jana Paderewskiego


Wydawnictwo Unia, Katowice 2001, s. 96.
W literaturze muzykologicznej niewiele prac poświęcono operze Manru Ignacego Jana Paderewskiego. Autorka niniejszej publikacji stara się przybliżyć czytelnikom dzieło, omawiając dzieje powstania opery, treść i charakter libretta, żywot sceniczny Manru oraz przedstawiając analizę muzyczna motywów przewodnich i tematów. W książce zamieszczono również wykaz ważniejszych inscenizacji opery, a także zdjęcia i plakaty dokumentujące historię przedstawień.